DERS NOTLARI SORULAR SUNULAR MAKALELER REHBERLİK FOTOĞRAFLAR İLETİŞİM

 

 


New Page 2

DERS NOTLARI

SORULAR

SUNULAR

MAKALELER

REHBERLİK

DOKÜMANLAR

SINAV SORUSU PAYLAŞIMI

FOTOĞRAFLAR

İLETİŞİM

 

                                                                                                                                      
   Türkmenistan
 Son Güncelleme: 06.03.2011    

 

   TÜRKMENİSTAN

Türkmenistan Cumhuriyeti, 488.100 km2 (195.000 mil2)yüzölçümü olan uzunluğu batıdan doğuya 1.100 km., kuzeyden güneye 650 km. olan bir İç Asya ülkesidir. Toplam sınır uzunluğu 5.522 km.′dir. Kuzeyinde Kazakistan(Mangğistau, Kızılorda Oblastları) (379 km.) ve Özbekistan (Karakalpakistan Cumhuriyeti, Harezm, Nevaiy, Buhara, Semerkand, Kaşkaderya, Surhanderya Vilayetleri)(1.621 km.), batısında Hazar Denizi, güneyinde İran (Mazenderan, Semnan, Horasan Vilayetleri) (992 km.), güneydoğusunda Afganistan (Herat, Badgis, Faryab, Gausjan, Belh,Gur vilayetleri) (744 km.) bulunmaktadır.
Türkmenistan topoğrafik olarak daha çukur bir arazi üzerinde bulunmaktadır. Ülke topraklarının %84′ü (375.000 km2) çöl ve ülke topraklarının 2/3′ü tek başına Karakum çölüdür. İran ile arasında sınır oluşturan ve en yüksek noktası 2942m′ye ulaşan Kopet dağları dışında arazi genelde düz olup, denizden yükseklik150-300 m. arasındadır. Türkmenistan arazilerinin önemli bir kısmı Kopet dağlarının kuzeyinde yer alan bir graben (çöküntü alanı) üzerinde bulunmaktadır.Ülke toprakları bu çöküntü alanını dolduran başta Amu Derya (Ceyhun) nehri olmaküzere, birçok küçük derelerin getirdiği alüvyonlar üzerinde oluşmuş genç topraklardır. Türkmenistan′ın önemli su kaynakları Amu Derya (Ceyhun)(Türkmenistan′da 997,5 km., 620 mil.), Mugan (353,9 km., 220 mil), Tecen (299,9 km.,186,4 mil), Etrek (139,9 km., 87 mil) nehirleri ve suyunu Amu Derya′dan alan Kara-Kumkanalıdır (yaklaşık 1.200 km.).
Türkmenistan′a suptopikal çöl iklimi egemendir. Gece ve gündüz arasında büyük ısı farkı görülür. Kış ayları kısa ve soğuk, yaz ayları uzun ve sıcaktır. Bahar ortalarından itibaren ülkede yağış görülmez. Türkmenistan ikliminin genel karakterini okyanuslara uzaklığı ve etrafının yüksek dağlarla çevrilmiş olması belirlemektedir. Sonuçta meteorolojik hareketlerin hem günlük, hem yıllık büyük değişmeler gösterdiği tipik bir karasal iklim özelliği göstermektedir.Başkenti Aşkabatolan Türkmenistan beş vilayete ayrılmıştır: Ahal, Balkan, Daş Oğuz, Levap, Mari.Önemli şehirleri Aşkabat, Merv, Türkmenbaşı, Daş hovuz Çardcov, Köhne, Ürgençve Keski′dir. Nüfusu 4.483.000 (1995) olan Türkmenistan′da kadın nüfusu erkek nüfusundan fazladır. Nüfusun 2.020.300′ü kentlerde, 2.463.000′i kırsal kesimlerde yaşamaktadır. Nüfus büyüme oranı %1.97′dir. Nüfusun %77′si Türkmenler %9.2′siÖzbek Türkleri, %0.9′u Azerbaycan Türkleri %0.9′u Ermeniler, %0.1′ Almanlar, %2.1′sidiğerleridir.


1 2