DERS NOTLARI SORULAR SUNULAR MAKALELER REHBERLİK FOTOĞRAFLAR İLETİŞİM

 

 


New Page 2

DERS NOTLARI

SORULAR

SUNULAR

MAKALELER

REHBERLİK

DOKÜMANLAR

SINAV SORUSU PAYLAŞIMI

FOTOĞRAFLAR

İLETİŞİM

 

                                                                                                                                      
   Yakutistan
 Son Güncelleme: 06.03.2011    

 

    SAHA (YAKUTİSTAN) FEDERE CUMHURİYETİ

Yüzölçümü: 3.103.200 km2
Nüfusu: 1.381.000
Başkenti: Yakutsk
Coğrafi Bilgiler
Kuzeydoğu Sibirya′da Kuzey Buz Denizi′ne dökülenLena, Yana, İndigirka ve Kolıma ırmaklarının havzasında yer alır. Ülkenin % 40′danfazlası kutup dairesinin kuzeyindedir. Ülkenin % 20′si kuzey kutbundadır ve 2/3′üdağlarla kaplıdır.
Yakutistan arazisinde en eski insan izleri yukarıPaleolite ( M.Ö. 20-10 bininci yıllar ) aittir.M.S. 6-10′uncu yüzyıllarda güneydengelerek yerleşen bir Türk boyu olan Yakutlar ( Sahalar ) 17′inci yüzyılın ilk yarısında Rus Çarlığının denetimine girdi. Yakutistan′ın en büyük kenti olan Yakutsk eyaleti 1632′de kuruldu. 1638′de Yakutsk eyaleti ( Voyevodstvo ) oluşturuldu ve bu topraklar Rusların yerleşimine açıldı. Ruslar özellikle Lena nehrinin orta kesimi boyunca sıralanan şehirlere yerleştiler. Yüzyıllar boyunca göçebeliğe dayalı bir hayat tarzı sürdüren Sahalar 19′yy.da yerleşik düzene geçtiler.Saha ( Yakut )Türklerinin milli bilinçleri gözle görülür derecede artmaya başlamıştır. 27Eylül 1950′de "Yakut Saha Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Devlet Egemenlik Deklarasyonu" ilan edildi. 20 Aralık 1991′de cumhuriyet tarihinde doğrudan başkanlık seçimi yapıldı. Başkan göreve gelir gelmez birinci iş olarak cumhuriyetin adını "Saha Cumhuriyeti" olarak ilan etti.Yakutlar Orhun kitabelerinde de Kurıkan adıyla geçmektedir. Daha sonra kuzeye çekilen Yakutların ana Türk kütlesiyle bağları kopmuştur. Bu yüzden Saha ( Yakut ) Türkçesi Türkiye Türkçesinden ve diğer Türk lehçelerinden biraz uzaktır.Sahalar′ın tarihte 10 asra yakın bir süre varlıklarını sürdüren İskit (Saka) Türklerinin bir uzantısı oldukları da uzmanlarca belirtilmektedir. Kendilerine Saha demeleri de, buna bir delil sayılmaktadır.
1998 tahminlerine göre 1.381.000 olan Yakutistan nüfusunun % 50.5′i Ruslardan % 36.9′u Saha ( Yakut ) lardan oluşmaktadır. Geriye kalanyaklaşık % 13′lük kısım ise Ukrain, Kazak, Tatar ve Azerilerden müteşekkildir.Başkent Yakutsk′un nüfusu 270.000′dir. Yakutların % 95′ i Yakutistan Cumhuriyeti sınırları içerisinde yaşamaktadır.


1 2