DERS NOTLARI SORULAR SUNULAR MAKALELER REHBERLİK FOTOĞRAFLAR İLETİŞİM

 

 


New Page 2

DERS NOTLARI

SORULAR

SUNULAR

MAKALELER

REHBERLİK

DOKÜMANLAR

SINAV SORUSU PAYLAŞIMI

FOTOĞRAFLAR

İLETİŞİM

 

                                                                                                                                      
   Hakas Cumhuriyeti
 Son Güncelleme: 06.03.2011    

 

   Hakas Cumhuriyeti

Sibirya′nın güneyinde, Sayan-Altay dağlarının yanında Altay Cumhuriyeti′nin kuzeyinde yer alan Hakasya, 62.000 km2′lik bir yüz ölçümü ile Rusya Federasyonu′na bağlı özerk bir cumhuriyettir.

Hakasya′da 100′den fazla halk yaşamakta olup, nüfusu 270.000dir. Bunun 90-100 binini Hakas Türkü teşkil etmektedir.

Başkenti Abakan olan Hakas Cumhuriyeti güçlü bir ekonomi ve ziraate sahiptir. Uygur Türkçesine yakın Türkçe kullanan Makasların asıl adı Koray (Hooray)lardır.

Kaçin, Sogay, Kızıl ve Koybol olmak üzere 4 boydan meydana gelmişlerdir. VI. ve XIV. yüzyıllarda bağımsız bir devlet olan Hakasya, 1727 yılında Rus işgaline uğramış, Rus-Çin Antlaşması sonucunda Rusya′ya bağlanmıştır. 1930 yılında özerk bölge statüsüne kavuşan Hakasya, SSCB′nin dağılmasından sonra "Hakasya Büyük Meclisi"nin aldığı bir kararla Rusya′ya bağlı özerk cumhuriyet statüsünü ilân etmiştir.

Bu gelişme üzerine Rusya Federasyonu 3 Haziran 1991 tarihinde Hakas Özerk Cumhuriyeti′ni kabul ve ilân etmiştir. Hakas Parlâmentosunun bağımsızlık yerine özerklik statüsünü kabul etmesinin en büyük sebebi, 72 milletvekili bulunan parlamentodaki Rus milletvekillerinin çoğunlukta olmasıdır. Parlamento, Hükümet ve devlet kadroları Rusların kontrolünde olup, Hakas halkının bağımsızlık hareketine müsaade edilmemektedir. Hükümet ve KGB bütün telekomünikasyonu kontrol altında tutmakta, Türkiye′ye yaklaşım belirli kalıplar altında tutulmaktadır.