DERS NOTLARI SORULAR SUNULAR MAKALELER REHBERLİK FOTOĞRAFLAR İLETİŞİM

 

 


New Page 2

DERS NOTLARI

SORULAR

SUNULAR

MAKALELER

REHBERLİK

DOKÜMANLAR

SINAV SORUSU PAYLAŞIMI

FOTOĞRAFLAR

İLETİŞİM

 

                                                                                                                                      
   Altay Cumhuriyeti
 Son Güncelleme: 06.03.2011    

 

       Altay Cumhuriyeti

 Orta Asya′da Asya kıtasının coğrafi merkezinin hemen kuzeyinde yer almaktadır. Batıda Kazakistan, kuzeyde Rusya Federasyonu, doğuda Tuva ve Hakas Türk Cumhuriyetleri, güneyde Moğolistan, Doğu Türkistan ve Kazakistan ile komşudur.

Yüz ölçümü 92.902 km2 olan Altay Cumhuriyeti′nin nüfusu 198.1 bin olup, 70 yıllık komünist düzende buraya sürgün edilmiş 38 çeşit millet yaşamaktadır.

Nüfusun %60′ını Ruslar, %31′ini Altay Türkleri oluşturmaktadır.

Başkenti Gorno-Altay′dır. Müslümanlık, Hıristiyanlık ve Şamanizm yaygın dinleri yaygındır.

Dilleri Türkçedir.

SSCB′nin dağılmasından sonra 1991 yılında muhtar, 1992 yılında Rusya Federasyonuna bağlı Özerk Cumhuriyet hâline gelen Altay Cumhuriyeti′nin en büyük problemi nüfusunun %60′ınm Rus olmasıdır. Bu durum Altay Parlâmentosu ve devlet kadrolarına yansımış olup, Cumhuriyet′te Ruslar ezici bir çoğunluğa ve kontrole sahiptir.

Cumhuriyette milliyetçilik akımı, Türk dil ve kültürünü muhafaza çok güçlü olup, tam bağımsızlık ve Rus′suz bir Altayeli′ne kavuşmak için faaliyet gösteren birçok kişi ve kuruluşlar aktif çalışmalarını sürdürmektedirler. Ancak bugünkü şartlar gereği Ruslarla iyi geçinmek zorunda olduklarından "millî" direniş zayıf görünmektedir. Parlâmentodaki Türk milletvekilleri içerisinde bağımsızlık hareketleri mevcut olup, "Altay Halk Cephesi" bu kuruluşların başını çekmektedir.

Altay Cumhuriyeti′nde Çok güçlü ve büyük taraftarı bulunan "Altay Halk Cephesi" maddî destekten yoksundur. Maddî destek sağlayacakları ve yol gösterecekleri aramaktadır.

Bütün bunlara rağmen Devlet Başkanı önderliğinde hükümet yurt dışında elçi bulundurma kararı almış, bu amaçla TC Dışişleri Bakanlığına müracaat bile yapılmıştır. 1.5 yıl geçmesine rağmen netice alınamamıştır.