DERS NOTLARI SORULAR SUNULAR MAKALELER REHBERLİK FOTOĞRAFLAR İLETİŞİM

 

 


New Page 2

DERS NOTLARI

SORULAR

SUNULAR

MAKALELER

REHBERLİK

DOKÜMANLAR

SINAV SORUSU PAYLAŞIMI

FOTOĞRAFLAR

İLETİŞİM

 

                                                                                                                                      
   Çuvaşistan
 Son Güncelleme: 06.03.2011    

 

     Çuvaşistan Cumhuriyeti

Rusya Federasyonu′na bağlı özerk bir cumhuriyettir. Rusya Federasyonu′nun Avrupa kısmının merkezinde, Volga nehrinin orta bölgesinde çok önemli su ve kara yolları üzerinde yer almaktadır.

Yüz ölçümü 18.300 km2 olan Çuvaşistan′ın Başkenti Çeboksarı olup, nüfusu 1.839 bindir. Bunun %67.8ini Çuvaş Türkleri, %26.7′sini Ruslar teşkil etmektedir. 2 milyonun üzerindeki Çuvaş Türkü, Cumhuriyet toprakları dışında yaşamaktadır.

1552 yılında Kazan Hanlığı idaresinde iken Rus işgaline uğrayan Çuvaşistan, Başkurtlar gibi ardı arkası kesilmeyen isyanlara katılmışlar,

1572-1584, Stafin-Razin Köylü Savaşları,

1774-1776 isyanları en kanlıları olmuştur.

1917 Komünist İhtilâli sonucu 1920 yılında muhtar, 20 Nisan 1925 yılında da Federe Cumhuriyet olan Çuvaşistan, SSCB′nin dağılması üzerine 24 Ekim 1990 yılında bağımsızlığını ilân etmiş, ancak Rusya Federasyonu′nun baskısı üzerine 1991 yılında Rusya Federasyonu′na bağlı özerk bir cumhuriyet olmuştur.

Kendisine özgü parlâmentosu, anayasası, bayrağı ve millî marşı bulunan Çuvaşistan′da Devlet Başkanı aynı zamanda parlâmento başkanı olarak da görev yapmaktadır. Devlet Başkanı Nikolay Vasiyeviç FYODOROV aynı zamanda Rus Devlet Başkanlığı hukuk bürosu üyesidir. Parlâmentoda üstün durumda bulunan Çuvaş Türkleri, Rusya′dan birçok taviz koparttıkları için aktif direniş hâlinde değillerdir.

Bağımsızlık yanlısı birçok kişi ve kuruluş daha ziyade Türk şuuru ve kültürünü korumak ve geliştirmek amacıyla teşkilâtlanmışlardır. Bunların en önemlileri "Çuvaş Türk Halkı Millî Hareketi" ile Çuvaş Millî Akademisi′nin kurucusu olan Mihail Yuhma′nın yaptığı "Nasyonel Grup"tur.