DERS NOTLARI SORULAR SUNULAR MAKALELER REHBERLİK RESİMLER İLETİŞİM

 

 New Page 2

DERS NOTLARI

SORULAR

SUNULAR

MAKALELER

REHBERLİK

DOKÜMANLAR

SINAV SORUSU PAYLAŞIMI

RESİMLER

İLETİŞİM

   II.TBMM Ve Cumhuriyetin İlanı
 Son Güncelleme: 06.03.2011    


II.TBMM (11 AĞUSTOS 1923 – 1 EKİM 1927)
23 Nisan’da açılan l. TBMM çok zor bir iş başarmıştı. Bu başarıdaki en önemli unsur birlik beraberliğini koruması idi.Savaş kazanıldıktan sonra fikir ayrılıkları ortaya çıkmaya başladı.Lozan Barışı’nın görüşmeleri sırasında bu fikir ayrılıkları hat safhaya çıktı.Oysa bu görüşmeler sırasında da beraberliğe büyük bir ihtiyaç vardı. Mustafa Kemal bu durumun bir an önce çözülmesi gerektiğine inanıyordu.
Çünkü
♦Meclisteki bu tutumla Lozan imzalanamazdı.
♦Bu meclisle kafasında tasarladığı inkılaplar yapılamazdı.
O halde meclisin yenilenmesi gerekliydi.Teşkilatı Esasiye seçimlerin 2 yılda bir yapılacağını karara bağlamıştı.1923 yılına gelinmişti ve savaştan dolayı seçim yapılamamıştı.Sonuçta meclis 1 Nisan 1923’te seçim kararı aldı.Mustafa Kemal’in seçilmesini istemeyen bazı kişiler meclise bir önerge verdiler.Önergeye göre mevcut sınırlar içinde doğmayan ve mevcut sınırlar içinde bir yerde 5 yıl üst üste oturmayan birisi aday olamaz denildi.Mustafa Kemal Selanik’te doğmuş ve asker olduğu için hiçbir yerde 5 yıl oturmamıştı.Bu önerge meclis tarafından reddedildi.Mustafa Kemal ise kendi gibi düşünenleri meclise taşımak için çalışmalar başlattı.8 Nisan 1923’te 9 tane umdesi olan bir oluşum oluşturduğunu açıkladı.Bu umdelere katılanları kendi yanına çağırdı.9 Ağustos 1923’te bu oluşumun adını Halk Fırkası koydu.11 Ağustos 1923’te ll. TBMM açıldı.Bu meclis 1 Ekim 1927’ye kadar görev yaptı.Bu meclisin ilk işi Lozan’ı onaylamak oldu.Bu meclis inkılapların büyük çoğunluğunu yapmıştır.

ANKARA’NIN BAŞKENT OLMASI (13 Ekim 1923)
İstanbul 6 Ekim 1923’te antlaşma gereği İtilaf devletleri tarafından boşaltıldı.Bu durum başkent meselesinin tartışılmaya başlanmasına neden oldu.Ankara ve İstanbul′un konumları ve avantajları tartışıldı.Ankara′nın avantajları daha ağır bastı.Hepsinden önemlisi yeni devletin yeni başkenti olmalıydı.


1 2