DERS NOTLARI SORULAR SUNULAR MAKALELER REHBERLİK FOTOĞRAFLAR İLETİŞİM

 

 


New Page 2

DERS NOTLARI

SORULAR

SUNULAR

MAKALELER

New Page 2

2019 Makale Arşivi

2018 Makale Arşivi

2017 Makale Arşivi

2016 Makale Arşivi

2015 Makale Arşivi

2014 Makale Arşivi

2013 Makale Arşivi

2012 Makale Arşivi

2011 Makale Arşivi

2010 Makale Arşivi

2009 Makale Arşivi

2008 Makale Arşivi

2007 Makale Arşivi

REHBERLİK

DOKÜMANLAR

SINAV SORUSU PAYLAŞIMI

FOTOĞRAFLAR

İLETİŞİM 

                                                                                                                                      
   Kürtlerin Ön Atası
 Son Güncelleme: 17.12.2011    


KÜRTLERİN ÖN ATASI


Sümerce′nin Türkçe olduğunu ilk kez yirminci yüzyılın başlarında Prof. Fritz Hommel açıklamıştı.Atatürk bu çok önemli açıklamayı benimsemiş, 1936′da Dil ve TarihCoğrafya Fakültesini kurmuş ve bu Fakülteye batının ünlü Sümeroloğu Prof. B. Landsberger′i öğretim üyesi olarak yerleştirmişti. Prof. B. Landsberger, 1937′de toplanan Tarih Kurultayı′na, Sümerce üzerinde olmasa da, I.Ö. 2500 yıllarında Mezopotamya′da hükümran olmuş Gut kavmini anlatırken "Türklerle en yakın bir surette münasebettar olan, hatta belki de ayniyet gösteren kabile budur" demiştir.
 Prof. B. Landsberger, Atatürk′ün hazır bulunduğu bu Kurultayda, Gut (Kut) kavmi kral adlarının çok olduğunu, ancak yazıtların bir kısmının kırıldığını, okunan beş kral adının açıklanabildiğini söylüyordu. Bu önemli adlar sırasıyla: Yarlagan, Tirigan, ŞarlakÇarlak, Elulumuş , Inimbakaş. Prof. B. Landsberger, aynı bildiride; "Gutiler 2500′den sonra, Akad′ın Sami krallarını düşürdüler ve 125 yıl Mezopotamya′ya hükmettiler" diyordu. Guti′lerin Sinear′a indikleri zaman başlarında bir kral bulunmadığı söylenilmektedir. Fakat, herhalde bunların öteden beri birtakım Boybeyleri idaresinde bulundukları muhakkaktır.
Sami Akad′lar, Sinear′a hakim oldukları zaman en korkulu rakip olarak karşılarında Guti′leri bulmuşlardı. Akad′ların NaramSin ve Şargalişari gibi büyük ve kudretli hükümdarları Sinear′ı istila tehdidinden kurtarmak için Guti′lerle pek çok uğraşmış, hatta bir aralık bunların Şarlak adlı başbuğlarını esir etmiş, fakat onları kat′i surette inkiyat altına alamamışlardı. Bu maceralardan sonra bir asra yakın bir müddet sükunetlerini muhafaza eden Guti′lerin Milattan önceki 2500 tarihlerine doğru Sinear′ı istila etmiş olduklarını görüyoruz. Bu istila neticesinde Sumer′lerin ikinci Uruk Krallığı ile Lagaş Prensliğide sarsılmış Guti′ler hakimiyeti başlamıştır.


1 2 3 4 5