DERS NOTLARI SORULAR SUNULAR MAKALELER REHBERLİK FOTOĞRAFLAR İLETİŞİM

 

 


New Page 2

DERS NOTLARI

SORULAR

SUNULAR

MAKALELER

New Page 2

2019 Makale Arşivi

2018 Makale Arşivi

2017 Makale Arşivi

2016 Makale Arşivi

2015 Makale Arşivi

2014 Makale Arşivi

2013 Makale Arşivi

2012 Makale Arşivi

2011 Makale Arşivi

2010 Makale Arşivi

2009 Makale Arşivi

2008 Makale Arşivi

2007 Makale Arşivi

REHBERLİK

DOKÜMANLAR

SINAV SORUSU PAYLAŞIMI

FOTOĞRAFLAR

İLETİŞİM 

                                                                                                                                      
   Bâcıyân-ı Rûm
 Son Güncelleme: 17.12.2011    


ORTAÇAĞ ANADOLUSU′NDA BİR KADIN TEŞKİLATI

Osmanlı Devletinin kurulusunda, Türk unsurlarının ne türden fedakârlıklar yaptıkları ve nasıl İnsanüstü bir gayret sarfettikleri, bugünden bakılınca daha da netlik kazanıyor. Adeta ′′kellelerini koltuklarına alarak" Anadolu′nun yeniden İslamlaşması ve Türkleşmesi için çaba sarfeden pek çok Teşkilâtın içinde biri var ki, bir yönüyle benzerlerinden kesin olarak ayrılıyor: Bâcıyân-ı Rûm. Fatma Bacı isminde ve Hacı Bektaş-ı Veli hazretlerine yakınlığı ile bilinen tasavvuf ehli bîr kadının önderliğinde kurulan bu kadın Teşkilâtı, özellikle İslamlaştırma çalışmalanna aktif olarak katılması ve asker Teşkilâtında kilit roller üstlenmesiyle, modern anlamda bir "sivil inisiyatif örgütünün" belki de en sağlam örneklerinden birini teşkil ediyor. Bâcıyân-ı Rûm, Anadolu′da faaliyet gösterirken o dönem Avrupa′sının, kadınlarını engizisyon mahkemelerinde susturmayı marifet zannetmesi de ayrıca şayan-ı dikkattir.

Türk tarihinde ilk kez Âşıkpaşazâde′nin XIII. yüzyıl Anadolu′sunda varlığından bahsettiği Bâcıyân-ı Rûm (Anadolu Saçılan) Teşkilâtı, tarihimizin en ilginç konularından bilidir. Asıkpaşazâcle, Osmanlı Devleti′nin ku-aıluşunda rolleri olan dört taifeden bahsederken, "′.... ve hem de bu Rûm′da dön taife vardır. Kim misafirler içinde amhr biri Gaziyân-ı Rûm ve biri Abdalân-ı Rûm ve biri Bâcıyân-ı Rûm ve biri Ahiyân-ı Rûm...′′ şeklinde sıralamış, üçüncü sırada Anadolu Bacıları Teşkilâtından bahsetmiştir. Müellif devamla, "... imdi Hacı Bektaş, bunların içinden Bâcıyân-ı Rûm ′u ihtiyar etti kim Hatun Ana′dır anı kız edindi..." diye kaydeder. Âşıkpaşazâde, bu Teşkilât ile ilgili kitabının sadece bir yerinde bahsediyor, fazla bilgi vermiyor.

Hacıyân-ı Rûm mu, Bâcıyân-ı Rûm mu?
Âşıkpasazâde′nin haber verdiği bu zümre üzerinde ilk defa Alman müsteşrik Fr. Taeschner durmuştur. Taeschner, o günün toplumunda kadınların bir Teşkilât kurmuş olabileceğini o kadar imkansız görmüştür ki, bunun bir istinsah hatası veya yanlış anlama sonucu ortaya atılmış olduğunu kabul etmiştir. Ona göre Hacıyân-ı Rûm (Anadolu Hacılan) veya Bahşiyân-ı Rûm (Anadolu sihirbazları veya ruhanileri) tabirleri bir yanlışlık sonucu Bâcıyân-ı Rûm olarak yazılmıştı. Ancak bunun böyle olmadığı sonraki araştırmalarla anlaşılmıştır.

1 2