DERS NOTLARI SORULAR SUNULAR MAKALELER REHBERLİK RESİMLER İLETİŞİM

 

 New Page 2

DERS NOTLARI

SORULAR

SUNULAR

MAKALELER

REHBERLİK

DOKÜMANLAR

SINAV SORUSU PAYLAŞIMI

RESİMLER

İLETİŞİM

   Yumuşama Dönemi Ve Sonrası
 Son Güncelleme: 23.05.2013    


ABD′nin Çin Açılımı ve Pekin Ziyareti
      
Bu dönemde Çin′in dış politikası, hem SSCB′nin hem de ABD′nin emperyalist politikalarına karşı çıkma ve 3. Dünya ülkeleri ile işbirliğine gitme esaslarına dayalı idi. Çin yönetimi topraklarını güneyde ABD, kuzeyde ise SSCB tehdidi altında görüyordu. Bu arada ABD tarafında, SSCB′ye karşı Çin ile birlikte hareket etme konusu gündeme geldi.
       ABD Başkanı Nixon′un ulusal güvenlik danışmanı Henry Kissinger bu şartlar altında 1971 ′de Çin′e tarihi bir ziyaret gerçekleştirdi. Bu ziyaret iki ülke ilişkilerinin normalleşmesi yolunda ilk adımı oluşturdu. İki ülkenin henüz diplomatik ilişkileri yoktu. Kissinger′in ziyaretini Şubat 1972′de Başkan Nixon′un ziyareti izledi.

3.HELSİNKİ KONFERASI
©      II.Dünya Savaşı sonunda güç dengelerini yeniden oluşturacak bir anlaşmanın yapılamaması, Avrupa′da siyasi istikrarın oluşmasını güçleştirmiştir. Batı Almanya′nın SSCB dışındaki Doğu Avrupa ülkeleriyle ilişkilerini kesmesi, ayrıca II.Dünya Savaşı sonrasında Polonya ve Çekoslovakya sınırlarını tanımaması, Avrupa′daki istikrarsızlığın iki önemli unsuru idi.
©      ABD ve SSCB arasında stratejik silahların sınırlandırılmasına ilişkin anlaşma imzalanması, Batı Almanya’nın Polonya ve Çekoslovakya ile olan sınırlarını tanıması ve Doğu Almanya ile ilişki kurması Avrupa′nın güvenlik ve istikrarının sağlanması yönünde olumlu bir adım oluşturmuştur.
©      Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı, Ocak 1973 tarihinde Helsinki′de çalışmalarına başladı. Konferans, 1Ağustos1975′de Helsinki Nihai Senedini imzalamasıyla sonuçlandı.
©      Helsinki Nihai Senedinde ortaya koyulan on temel ilke şunlardır:
«   İçişlerine karışmama,
«   Sınırların ihlal edilmezliği,
«   Devletler arasında işbirliği,
«   Egemen eşitlik ve egemenliğe saygı,
«   İnsan hakları ve temel özgürlüklere saygı,
«   Anlaşmazlıkların barışçı yollardan çözümü,
«   Devletlerin toprak bütünlüğünün korunması,
«   Kuvvet kullanmaktan veya kuvvet kullanma tehdidinden kaçınma,
«   Halkların eşit haklardan ve kendi kaderlerini tayin hakkından yararlanması,
«   Uluslararası hukuktan doğan yükümlülüklerin iyi niyetle yerine getirilmesi.

1 2 3 4 5 6