DERS NOTLARI SORULAR SUNULAR MAKALELER REHBERLİK RESİMLER İLETİŞİM

 

 New Page 2

DERS NOTLARI

SORULAR

SUNULAR

MAKALELER

REHBERLİK

DOKÜMANLAR

SINAV SORUSU PAYLAŞIMI

RESİMLER

İLETİŞİM

   Kafkas Türkleri
 Son Güncelleme: 06.03.2011    

 

Nogaylar

Türklerin en tanınmış boylarındandır. 1391 yılında devlet kuran Nogaylar 600 yıl bölgede hüküm sürmüşlerdir. Rus işgali ile birlikte 300 bin Nogay Türkiye′ye göç etmiştir. Büyük kısmı Kafkasya′da Kuzey Dağıstan, Volga nehri güney boyları, Stavropolsk vilâyeti ile Karaçay-Çerkes Cumhuriyetinde yaşamaktadırlar. Kırım ve Romanya′da da Nogaylar bulunmaktadır. Nüfusu 100.000′in üzerinde olup Müslümandırlar.

Siyasî kavim adı olan Nogay adı Cengiz Han′ın torunu Nogay Han′dan gelmektedir. Büyükçe bir Türk topluluğu bu ad altında toplanmıştır. Terek havzasında yaşayanlara Ak Nogay denmektedir.

Geniş bir alana yayılan Nogaylar, Dağıstan ve Rusya Federasyonunda birçok birlik kurmuşlardır. Dağıstan′da Balbek HACIBAYRAMOĞLU′nun başında olduğu Nogay Halk Hareketi "BİRLİK" bağımsızlık yanlısı mücadelesini sürdürürken, Rusya Federasyonu Arkonon′daki "Nogay Millî Kültür Cemaati" de Mahmut ABDURRAHMANOVİÇ liderliğinde faaliyetlerini sürdürmektedir.

 

Kafkas Türkmenleri

Stavropol Türkmenleri de denilen bu Türk topluluğu XVIII′nci yüzyılda Türkmenlerden ayrılıp Kafkasya′ya yerleşmişlerdir.

Kuzey Kafkasya′da Stavropol-Ordzhonikidze şehirleri arasında yaşamaktadırlar. Nüfusları 15 binin üzerinde olduğu tahmin edilmektedir.

 

Derbent Türkmenleri

Dağıstan Cumhuriyeti′nde yaşayan Azerbaycan Türk′üne verilen isimdir. Nüfusları 70 bin civarındadır.

 

Karaçay-Malkar Türkleri

Kafkas dağlarının en yüksek zirvesi Elbruz (Mingi Tav) ve çevresindeki yüksek dağlık arazide yaşayan Karaçay-Malkarlılar, tarih boyunca Kafkasya′da hâkimiyet kuran Kimmer, İskit, Hun, Bulgar, Alan, Hazar, Kıpçak gibi proto-Türk ve eski Türk kavimleri ile çeşitli Kafkas halklarının etnik ve sosyo-kültürel bütünleşmesinden ortaya çıkmış bir Kafkasya halkıdır.

Yaşadıkları bölge doğuda Çerek ırmağının kaynak havzasından batıda Laba ırmağının kaynak havzasına kadar uzanan ve Kafkas dağlarının en sarp ve yüksek bölümünü meydana getiren dağlık arazidir.1 2 3 4 5 6