DERS NOTLARI SORULAR SUNULAR MAKALELER REHBERLİK RESİMLER İLETİŞİM

 

 New Page 2

DERS NOTLARI

SORULAR

SUNULAR

MAKALELER

New Page 2

2017 Makale Arşivi

2016 Makale Arşivi

2015 Makale Arşivi

2014 Makale Arşivi

2013 Makale Arşivi

2012 Makale Arşivi

2011 Makale Arşivi

2010 Makale Arşivi

2009 Makale Arşivi

2008 Makale Arşivi

2007 Makale Arşivi

REHBERLİK

DOKÜMANLAR

SINAV SORUSU PAYLAŞIMI

RESİMLER

İLETİŞİM
                                                                                                                                      
   Türk Medeniyeti
 Son Güncelleme: 01.03.2012    

 
TÜRK ile MOĞOL un aynı soydan geldiğini, zaman içinde bunların aralarına mesafeler girdiğini, ancak CENGİZ HAN ile birlikte her iki boyun kaderinin tekrar birleştiğini göz önünde tutarsak, ve Asya nın hiç bir yerinde ERGENEKON diye bir mevkiye rastlanmadığını düşünürsek, ERGANİ nin ve MADEN DAĞI nın ERGENEKON ile bağlantılı olduğu tezimiz daha kolay anlaşılır. Unutulmamalıdır ki, TÜRKLER Asya dan tekrar ANADOLU ya döndüklerinde pek çok yere Asya kökenli adlar vermişlerdir. Horasan ve Talas bunların başında gelir. Bu yerler hâlâ Asya da mevcuttur. Ama Asya da TANRI DAĞI vardır da, ERGENEKON yoktur. Orada olmadığı için yoktur. Ve ANADOLU daki ERGANİ, ERGENEKON un aslı olduğu için vardır.
ERGENEKON EFSANESİ kısaca şöyledir:
TUKYU EFSANESİ ne göre bu halk önceleri BATI DENİZİ nin veya HAZAR DENİZİ nin BATI kenarlarında oturuyorlardı. (Bu yerin DOĞU ANADOLU olduğu ve ERGANİ ye yakınlığı ortadadır.) Komşu bir kavim bunları yendi ve halkın tümünü yok etti. Yalnız kolunu bacağını yitirmiş bir tek delikanlı nasılsa sağ kaldı. Genci bulan bir DİŞİ KURT (ASENA) onu yiyeceğine besledi, iyileştirdi ve ondan gebe kaldı. Bir mağaraya yerleştiler. Kurt orada on tane oğlan doğurdu. Bunlardan ASENE ŞANE hepsinin lideri oldu. Kurdun iyiliğini unutmamak için de çadırın önüne KURT BAŞLI bir bayrak dikti.
HUN EFSANESİ nde ise HİYANG-HU hükümdarı iki güzel kızını TANRI ya sunmaya karar verir. Kızlarını kapattığı kulenin önüne bir kurt gelir ve bunu işaret sayan küçük kız kurttan hamile kalır. Çocuklar doğurur. HÜVEY-HÜLER (DOKUZ OĞUZLAR) bu çocukların soyundan gelir.
ERGENEKON DESTANI ndaki dağ bize göre ERGANİ yakınlarındaki MADEN DAĞI dır. Demircinin erittiği dağdan önlerine düşen BÖRTEÇİNE nin (BOZKURT)yardımı ile kurtulurlar. (35)
Yılmaz Öztuna ise, yabancı kaynaklara dayanarak ERGENEKON DESTANI nın geçtiği tarihi M.S. 400 lere atar. GÖKTÜRKLER in AŞİNA Sülelesi nin TABGAÇLAR tarafından katliama uğradığını (439), 500 ailenin kendilerini ALTAY Dağları nda bir vadiye atıp demircilik yaptıklarını GERÇEK GİBİ NAKLEDER. Onları vadiye götüren BİLGE ŞAD, çıkartan ise BUMİN KAĞAN dır. (36) Eğer bu kadar önemli bir olay, bu kadar yakın ve bu kadar iyi kayda geçmiş olsaydı, ALTAYLAR ın bir yerinde şimdi TÜRKLER tarafından türbe gibi ziyaret edilen bir vadi olurdu!.. Yoktur!
Biz deriz ki, nasıl GAVE olayında ISFAHANLI iki DEMİRCİ var ise, bu destan kapsamına giren iki benzer olay olabilir. Ve TÜRKLER i hep Orta Asya da, sadece Orta Asya da düşünme eğilimi, ikinci olayın birinciye kaynak yapılmasına yok açmıştır. Ama en eski metinlerde -HAZAR ın batısında- ifadesinin geçmesi, bizim tezimizin daha doğru olduğunu gösterir.
Bizce ERGENEKON dan çıkan TÜRK hakanı ya Fars efsanelerinde -demiri bulan kişi- diye geçen HUŞENG dir...Ya da NEVRUZ u (21 Mart) ERGENEKON BAYRAMI yapan CEMŞİD dir. Bu yüzdendir ki, Nevruz Asya nın en ucra köşelerine kadar kutlanır hale gelmiştir.
Bir hususu daha eklemek istiyoruz. Kürt ayırımcılar daima kendileri ile Türkler arasına engeller, farklılıklar koymaya çalışırlar.
Ama ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar, ne Doğu eski metinleri, ne de Batılı ve artniyetli yazarlar onlara özledikleri şanlı bir geçmişi sağlıyamamışlardır. Arap görüşü Kürtler in -Farsların göçebe Arapları- olduğu şeklindedir. Yani -Farslardan bizim aşağılık bedevilere benziyenler- demek isterler. Fars görüşünü ise Firdevsi -aslı-nesli belli olmayan dağda, çölde yaşıyan TANRI tanımaz, şehir bilmez kişiler- şeklindedir. Batılılar ise çeşitli kurullarında Kürtler için -nizam-düzen bilmediklerinden devlet kuramaz- diye kararlar çıkarttılar. Bu aşağılayıcı ifadelerin yanında bir tek biz TÜRKLER, Kürt boylarını kendimizden saymışız... Onları GUR Türklerine bağlıyarak, OĞUZ soyundan geldiklerini söyliyerek, ORHUN KİTABELERİ ndeki KÜRT boyu ile yüceltmeye çalışmışız.
-DAĞ TÜRKÜ- tabirini -Resmi Devlet İdeolojisi- diye küçümsiyenler, -dağlılığın- Firdevsi den miras kaldığını bilmiyorlar!.. Biz bu itici ifadeyi, TÜRK kelimesi ile bütünleştirerek yumuşatmaya çalışmışız.
Kendini Kürt sayan vatandaşlarımız, iyi bilmelidirler ki, gelecekleri nasıl TÜRKLER ile bütünleşmekte yatıyorsa, gurur duyacakları bir kimliğe ve tarihe kavuşmaları da yine TÜRKLÜK ile mümkündür.
alıntı

1 2 3